Binnenkort rioolinspectie in de Florabuurt

Maandag 4 januari start firma Van der Valk + de Groot met het schoonmaken en inspecteren van de riolering in de Bloemenbuurt en de Florabuurt.

De werkzaamheden duren ongeveer twee maanden, als het weer meewerkt. Omwonenden krijgen over deze inspectie een brief met informatie. Dat gebeurt voordat het werk in hun straat begint. Op de site van firma Van der Valk + de Groot is onder de knop projecten de planning van de werkzaamheden te volgen. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Eventuele stremmingen worden met verkeersborden aangegeven. De werkzaamheden gebeuren zoveel mogelijk overdag.