Bloemen aan de Florakade in 2024

Inmiddels is de grond omgeploegd en na een paar dagen drogen ook geëgaliseerd. Helemaal klaar om bloemenzaden in te zaaien! Wij zullen 12 mei 2024 de bloemenzaden gaan inzaaien. In de zomer zullen dan prachtige kleurrijke bloemen bloeien op het veld waar voorheen alleen gras was. De bloemen bloeien tot de eerste nachtvorst, dat is vaak pas in oktober.

Met bordjes zal het veld gemarkeerd worden zodat de gemeente het gras eromheen kan maaien en om te voorkomen dat er tuinafval gedumpt wordt op de omgeploegde grond.

De zaden zijn beschikbaar gesteld door www.happyseeds.nl

Hetzelfde veld een paar jaar geleden in de vroege zomer.