Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk

In de Oosterparkwijk loopt een experiment om een coöperatieve wijkraad op te richten.

Volgens cooperatievewijkraad050.nl

De Coöperatieve Wijkraad is een nieuwe samenwerking tussen gemeente en wijkbewoners. Elf wijkbewoners nemen daarin samen met zes gemeenteraadsleden beslissingen over de Oosterparkwijk. Wijkbewoners zijn in de meerderheid. Want als het gaat over de wijk, weten zij het beste wat er speelt en wat er nodig is. Een loting bepaalt welke wijkbewoners er in komen. De Wijkraad gaat ook organiseren dat alle Oosterparkers mee kunnen praten. De wijk beslist zo samen over wat ertoe doet.

Waar gaat het dan over?
Dat gaat de Wijkraad straks zelf bepalen. Maar het zijn altijd onderwerpen die in de wijk spelen. Het groen in onze prachtige parken, speelplekken voor de kinderen, zorgen voor elkaar, veilige straten, kunstwerken… het kan van alles zijn.

Wijkpanel
De Wijkraadleden hoeven niet alles zelf te bedenken en beslissen. Er komt ook een Wijkpanel met 400 bewoners die ze kunnen vragen mee te denken. Ook voor het panel bepaalt een loting wie er in komen.

Experiment
De Oosterparkwijk is straks de eerste wijk in Nederland met een Coöperatieve Wijkraad. Het is een experiment, geïnspireerd op ervaringen in Londen. ‘Experiment’ betekent ook dat nog niet alles vastligt. De leden van de raad kunnen straks gaandeweg samen nog veel zaken bepalen. Het is uitproberen, wat werkt wel en wat werkt niet. Dat hoort er bij en dat maakt het ook interessant. De gemeenteraad stelt wel spelregels vast.
Meer informatie over de achtergrond lees je bij Waarom.

Op 19 oktober is er een borrel over de coöperatieve wijkraad.